Duben 2010

Překlad písničky-Eurosong (Dan Landa)

21. dubna 2010 v 13:48 | Lůca osobně =D |  ♥písničky♥

                   Můj vlastnoruční překlad  +úprava mé sestřičky..Takže nekopčit a prosím samé kladné reakce jako =D

Nazdar evropané,Jsem Daniel z Prahy,Český hoch z Vyšehradu                                           
Pouze se ptám,jako malý dítě
Kde domov můj?  Právě se ptám, kde je moje identita                                                                     Kdo jsem.  Jsem ztracen.
Promiň za mou angličtinu.Narodil sem se v Česku.
 Znáš Českou republiku, příteli?

Ahoj němečtí lidé. Jsem Daniel z Prahy
Coca cola Berlin,Škoda revoluce 
Mladí lidé Hip-Hop, rozumějí angličtině
Mnoha kulturní občan, Jsem šílený joint

Ahoj lidé italští, KFC v Římě!                                                                       
hledám svůj domov, Evropskou Unii.
Promiň za mou angličtinu,Jsem český bratr
Hledám svůj domov,Evropskou Unii.

Ahoj Polští lidé, Jsem Daniel z Prahy
Jedna,dva z Nokie ješče nezgyněla 
Big Mac jsem hodně rád jako můj polský bratr
Příběh lásky v hypermarketu,Sony,Jogobella
La bella jogobella

Dobrý den,Francouzi,Jsem Daniel z Prahy
Znám Peugeot Brno,víte, ať žije mír
Vaše politika vás miluje,má politika miluje mě
předměstí v Paříži udělej teď sýýýr

Čau Evropani,Jsem Daniel z Česka
Jedna země, veselý tleskající pas
Visacard od Bankingu, SONY, Euro, Tesco
neonacista,antifašistický dvojčata,sport policajtů

Ahoj mí Evropští bratři
Jsme jedna země,já znám vás a vy nyní znáte mě
Jsem Daniel z Prahy to je jen píseň, ne žár do vašich hlav                      
Je to jen otázka,jen představa. Jako dítě. Pardon za mou špatnou angličtinu.

Evropský mango,americký tango

Ahoj mluvící Vyšehrade, sexy v noci...
Jsem jako ta zapadlá vietnamská kuřecí restaurace v Praze
Neříkej ne!  Pepsi Cola light.                                                                                       
Evropská unie,evropská duše.

Tady je v Aj!

Hello europian people, I am Daniel from Praga,
Bohemian son of Vyšehrad, I am just asking like a small child
Where is my home? I am just asking where is my identity
Who am I. I am lost.
Sorry for my english is not good I am born in Czech.
You now Czech republic, my friend?

Hello german people I am Daniel from Praga.
Coca cola Berlin, Škoda revolucion.
Junge Menschen Hip-Hop, understanding english
Multikulti national, I am crazy joint

Hello people Italiano, KFC di Roma!
searching for my home, European Union.
sorry for my english, I am czecho brother.
I am searching for my home, European union.

Hello Polish people I am Daniel from Praga,
One, two of Nokia, ješče nezgyněla
Big Mac I am very happy like my Polish brother
Love story in hypermarket, Sony, Jogobella.
La bella jogobella

Bonjour French people, I am Daniel from Praga
I know Peugeot Brno, you know, everybody peace.
Your politic loves you, my politic loves me
suburban of Paris, make now cheese.

Hello European people I am Daniel of Česko
One land now yes happy clappy passport
Visacard of Banking, SONY, Euro, Tesco
neonazi antifa twins, police people sport

Hello my European brother,
We are one land, I know you and you know me now.
I am Daniel from Praga this is just a song it is not fire to your head.
Its just a question, just an imagination. Like a child. Sorry for my bad english

European mango, american tango.

Helou speaking Vyšehrad sexy in the night..
I'm like the chicken kitchen Praga Vietnam hole.
Don´t say no! Pepsi Cola light.
European union european soulJustin Bieber feat. Ludacris - Baby

21. dubna 2010 v 11:40 | Lůca =D |  ♥písničky♥

Tak po delší pauzičce semka dávám zase nějaký pěkný songy =DD